А след сегментирането на клиенти – какво?

септември 3, 2021

Сегментирането на аудиторията е своеобразен диалог с клиентите. Класифицирането улеснява изграждането на ефективно маркетингово послание, таргетирано към конкретен  тип ползватели на услуги. Чрез него ще можеш лесно да избереш и канала, по който да достигнеш до различните групи, в зависимост от интересите и навиците им. С отсяването можеш и да се ориентираш кои сегменти ти носят най-много приходи и да оставиш на заден план тези, които са финансово незначими. Възползвай се от събраните данни, за да подобриш поведението си към клиентите и да разшириш продажбата или да добавиш още услуги към нея (така наречената “кръстосана продажба”), както и за да усъвършенстваш поведението си към клиентите. 

И след като вече си успял да разпределиш потребителите, има няколко варианта как да ползваш тези сегменти.

  • Направи оценка. Известно е правилото, което сочи, че голяма част от продажбите (80%) всъщност се случват от едва 20 на сто от клиентите. Затова, след като разграничиш едните от другите, изведи онези, които са с висока стойност. Маркетинговото ти поле трябва да се концентрира към печелившия кръг. Тоест, безсмислено е влагането на ресурси за група от клиенти, чиято покупателна способност или интерес клонят към нулата. Вместо това, съсредоточи капацитета на компанията за реално нуждаещите се от него. И сегментирай още повече техните желания, за да си максимално близо до вероятността да си купят и да останат доволни. 
  • Фокусирай се върху адаптивността си. Вече знаеш кой те купува най-много. Това обаче не изключва позитивно нагаждане към неговия сленг. Разбери колко ясно достига съобщението ти до “пазаруващите”. Дали не можеш да увеличиш дела им, ако коригираш рекламния си език?
  • Приоритизирай сегментите. Кои от групите купуват най-скъпите ти продукти или услуги? Сметни колко пари харчиш за реклама и за кое перо те са с най-висока възвръщаемост. Определи приоритетите си – и чрез информацията, която си набавил за хората, и чрез анализ на финансовата част от таргетирането. Дефинирай възможно най-точно крайния потребител, за да отсееш и всички трудности по пътя на продукта към него. И за да затвърдиш усещането за лично внимание. 
  • Подобри предложенията. Сегментирането е смислено, ако започнеш да правиш по-успешни продукти, адекватни и приспособени към клиентските нужди. Важно е да акцентираш върху полезността, за да потушиш поривите на конкуренцията да те сниши. 

В целия път, който изминаваш по време на класифицирането и избора, помни, че клиентското сегментиране е успешен маркетингов инструмент, само ако се прилага правилно. 

https://pixabay.com

Чети още:

Сег-мен-ти-рай клиентите си

Инструменти за управление на идеи – първа част