Ерата на звука – как да подобриш гласовата си стратегия? Втора част

септември 17, 2021

Вече стана ясно, че гласовите команди навлизат в бизнеса, за да рационализират използването на продуктите и за да улеснят потребителите. Войс стратегиите тепърва ще развиват мощта си. Ето няколко препоръки как твоята компания да разшири това, което е изградила, за да се свърже с потребителите.

# Добави визуални изображения, за да повишиш клиентската гласова ангажираност. Нали не би си купил нова риза, ако не можеш да я видиш как изглежда, какъв цвят е, с къси ръкави или дълги, каква е материята й? Ето тук е мястото на екранните дисплеи, които да подадат допълнителен контекст, а потребителите да бъдат максимално ангажирани с бранда. Според изследването на Cognizant Center for the Future of Work в гласовите си сртатегии 60% от участниците планират да използват само войс подход, а 40% ще се доверят на смесен, който включва както гласови, така и визуални ефекти. С Echo Show, прибавянето на Alexa към телевизорите и връзката на Google Home с Chromecast, преживяванията ще вървят към все повече едновременност на гласовост и визуалност.

# Достигай до нови клиентски сегменти. Направи услугите си достъпни и за онези, които са с увредено зрение, за хората с интелектуални затруднения. Гласовият интерфейс ще премахне бариерите и ще води нови хора в потока към теб. Превръщайки се в приобщаваща марка, бизнесът може да достигне до милиони нови потребители, които имат нужда да усетят онлайн света чрез звуците.

# Създай модел за абониране, базиран на глас. Представяш ли си интелигентни продукти, които автоматично да поръчват, купуват и плащат от името на клиента? Подобна функция би била изключително улеснение в динамичния живот на потребителите. Вместо еднократно пазаруване на даден продукт, те могат да си направят автоматичен гласов абонамент, а това ще доведе до много ползи и за бизнеса ти. Помисли за изграждането на модел, базиран на абонамент, чрез партниране с брандове, предлагащи продукти или услуги, които допълват твоите. Например, автомобилните производители могат да обмислят партньорство с бензиностанции и ресторанти, за да ги популяризират при търсене чрез използване на глас.

# Анализирай. За да е успешна, първата гласова стратегия изисква непрекъснати подобрения и анализи, базирани на това как клиентите използват новите ти подобрени продукти и услуги. Трябва да проучваш данните от потребителите, да следиш кога и как се ангажират към бранда ти и новото предложение, за да продължиш да градиш доверие. С Adobe Analytics компаниите могат да анализират гласови данни за всички основни платформи, включително Amazon Alexa, Apple Siri, Google Assistant, Microsoft Cortana и Samsung Bixby.

https://unsplash.com/

Компаниите вече знаят, че пътят нагоре минава през гласовите стратегии. Бъдещето е там. Проблемът е, отбелязват Cognizant Center for the Future of Work в проучването си, че тяхната войс инфраструктура най-вероятно ще бъде изградена върху стари, вече същестуващи системи. Изводът е, че е необходима модернизация за по-гъвкави предложения, гарантиране на сигурността в мрежата, както и лесен за управление и поддръжка модел. 

Чети още:

5 филма, които ще вдъхновят бизнес човека в теб

Кои цели са маркетингови и кои – комуникационни?