Защо е добре маркетингът да е agile?

септември 28, 2021

Все по-въвличащият ни в динамика живот изисква да напасваме редица аспекти от бизнеса с интонацията на съвремието. Така нареченият “agile маркетинг” е търговският отговор на нуждата от повече гъвкавост в умуването на стратегии. Той представлява начин за управление на процеси, при който екипите работят в кратки цикли до завършването на конкретни проекти и измерване на въздействието им. Целта е резулатите да се подобряват с всяка следваща стъпка във времето. Подходът предполага фокус върху клиента и реакция към промените чрез следването на предварително дефиниран план. 

Според проучване на PwC едва 36% от изпълнителните директори вярват, че техните маркетингови и бранд структури могат да отговорят на бързите промени. А за това са необходими гъвкавост и повече свобода, каквито именно agile маркетингът предлага. И тези предимства се виждат ясно. Трима от четирима маркетолози (75%) са загрижени за въздействието, което по-гъвкавите им конкуренти имат, твърди McKinsey. Според същото проучване почти всеки втори маркетолог (46%) казва, че взема маркетингови решения въз основа на данни, но само 10% смятат, че са добри в предаването  обратно в организацията и използването на информация от клиентите за подобряване на ефективността. Бар Харди от CMG Partners казва пред Chiefmartec, че маркетинговите организации трябва да променят начина си на работа, за да са в крак с дигитализирания клиент.

Ако трябва да изведем най-характерното, agile маркетингът:

  • обуславя сътрудничество, фокусирано върху клиента;
  • създава адаптивни и развиващи се кампании;
  • подпомага процеса на откриване и разбиране на клиентите отвъд статично прогнозиране;
  • приоритизира гъвкавото пред статичното планиране;
  • предлага адекватен отговор на промяната, следвайки предварителен план.

Agile маркетингът разчита на постоянно измерване. Това позволява на лидерите в областта да проследяват въздействието върху бизнеса и да отсяват най-ефективните ресурси за кампаниите. Подходът променя цялостната култура и политика, не само процеса. Той акцентира върху индивидуалните предимства и специфики в контекста на екипа и насърчава сътрудничеството и умелото поемане на риск. 

Работата по метода на agile маркетинга изисква хората да работят в малки, но многофункционални екипи, упълномощени са да вземат решения въз основа на договорената стратегия. А скоростта е ключовото му предимство. Да се вгледаш в приоритетни дейности с по-малък обем и ограничени разсейващи фактори, позволява на компаниите да реагират по-бързо на пазарните промени. Разбира се, и тук се изисква непрекъснат контакт с другите отдели, например, с търговския екип.

Колкото по-гъвкав е маркетинг подходът, толкова по-гъвкави са и хората, които работят в компанията ти. Дали нещата тръгват от метода, или от екипа? Важното е в движение да се стиковат в една посока – тази на модерното, осъвременено мислене. Отделите, които се възползват от тази техника, се учат непрекъснато и в движение. За тях да сгрешиш не е забранено, напротив, грешката се случва, за да знаеш как да подобриш изпълнението. Екипите не се уповават на тромави и дългосрочни стратегии, а подобряват кампаниите си, експериментират и през опита разбират къде ще срещнат най-ефективни резултати. Разбира се, следвайки цялостната корпоративна стратегия.

Чети още:

Пет маркетинг стратегии в интернет, без които не можеш

Кои цели са маркетингови и кои – комуникационни?