Инструменти за управление на идеи – втора част

август 27, 2021

Освен инструментите, които вече ти препоръчахме, има и още няколко полезни възможности за успешно организиране на идеите. 

  • Прототипиране – Колкото и оригинална да ти се струва новата мисъл, която искаш да приложиш в бизнеса си, обикновено е имало десетки или стотици хора, на които е идвала същата идея и преди. Възможно е те просто да не са успели да я реализират. От съществено значение след “хрумката” е да знаеш дали тя има практическо приложение в реалния свят. Една от опциите е да създадеш прототип на желания продукт и да тестваш употребата му сред целевата аудитория. Прототипите могат да бъдат хартиени или дигитални, в зависимост от вида на идеята. За проектиране на цифрови модели можеш да си помогнеш с Adobe XD
  • Инструменти за валидиране на идеи – Когато измерваш резултатите от прототипирането и представянето на продукта пред аудиторията, всъщност валидираш идеите. За целта можеш да се спреш на обикновена електронна таблица, но софтуер за управление с функция за оценка ще направи работата по събирането на данните на едно място много по-лесна. Така ще можеш да следиш всичко съвсем организирано. Нашите предложения: са таблица за валидиране или Lean Service Creation Validation Canvas
  • Инструмент за съвместна работа върху идеи – Една от най-добрите иновативни платформи, която обединява лужители, клиенти и фокус групи, за да добави стойност към бизнеса ти,  е Glint Innovation. Ценните идеи могат да бъдат огромен източник на вдъхновение за усъвършенстване на услугите, разработване на продукти и подобряване на процесите. Програмата използва активен дашборд, брйнсторминг, колаборация и подреждане на идеите. Доверяват ѝ се много организации  от цял  свят, включително правителства, които търсят нови начини за свързване, сътрудничество и ангажиране. 
  • Инструменти за ключови думи – За селектирането на най-ефективните идеи ти трябва софтуер, който да “напипа” печелившата в твоя сектор ключова дума. По това как аудиторията те намира или открива сходни продукти, ще можеш и чисто мениджърски да изградиш след това заедно с екипа си подход за по-висока ефикасност. Keyword Niche Finder е вариант за класифициране на ключовите думи по ниши. Други известни платформи са Semrush, Wordtracker и Keywordtool, като винаги можеш да използваш и решението на Google
  • Инструменти за управление на иновации – IdeaScale свързва организациите с хора с идеи. Става дума за идеи, които да променят света, не просто бизнеса ти. Те може да са насочени към дигиталната трансформация, справяне с автоматизацията, с борбата с изменението на климата, премахване на неравенството и други. Този инструмент и подобните на него идентифицират различните възможности като отправя питаниията ти към различни общности – за да получиш отговори, за които никога не си мислил(а) да задаваш въпроси. 
https://unsplash.com/photos/5Q07sS54D0Q
https://unsplash.com/

Чети още:

Пет истории, които движат компаниите

Варианти за спонсорство, или как да промотираш бранда с невисок бюджет