Инструменти за управление на идеи – първа част

август 24, 2021

Реализирането на бизнес стратегия, ефективната комуникация с клиентите и хората от екипа ти, както и провокирането на движеща промяна в компанията могат да бъдат постигнати с подходящата употреба на инструменти за управление. Те са като катализатор, който извлича максимума от идеите на хората или на определена общност. Нужно е да знаеш как да се възползваш от магическата им сила и решението на корпоративен казус ще се освети в тунела на само привидната безизходица. А ето ги и прожекторите по пътя:

  • Инструменти и техники за генериране на идеи – Хрумването на нещо не е толкова трудно, особено ако знаеш как да провокираш мозъка да се раздвижи. Ако в екипа ти има хора, които не са свикнали с творческата дейност, или са блокирали от бърнаут, ето три опции да поканиш потенциала.  

1. Противоположно мислене – Това е инструмент, който ще ти е полезен, ако с екипа сте затънали в традиционното поле, а ви е нужно да тръгнете в по-креативна посока. Идеята е да се оспори нещо вече затвърдено. Това е вид иновационно пътуване в обратна посока.

2. Карти за брейнсторминг – Те са полезен инструмент за измисляне на десетки нови идеи, свързани с предизвикателство или проблем, върху който работиш в момента. Предварителните въпроси на всяка карти ти помагат да обсъдиш с останалите в екипа неочаквани аспекти на конкретния казус. Чрез тях наяве излизат социални тенденции, нови технологии и регулирането в контекста на бизнеса. Именно така се генерират голям брой идеи с много малко усилия. Благодарение на брейнсторминга излизаш от коловоза с лекота. 

3. Аналогично мислене – представлява техника за анализ на успешен бизнес, идентифициране на това, което го прави ефективен, и прилагане на същите тези принципи в собствения бизнес. Това е лесен метод за изготвяне на бизнес идеи, които са предварително валидирани.

Приложението Content Idea Generator също може да сътвори множество креативни идеи.

https://pixabay.com/
  • Инструменти за създаване и обмисляне на бизнес концепция – Бизнес моделът определя как на практика би работила твоята идея. Тук залагаш същността, до която искаш да достигнеш, както и целите на цялото усилие. Можеш да направиш оценка дали си струва тръгването в определена посока и да начертаеш пътя към успеха. Възползвай, например, от The Business Model Canvas и Lean Canvas
  • Софтуер за колаборация върху идеи – Особено полезен е за големите фирми, в които приливът на хрумвания клони към четирицифрено число. Идеите трябва да бъдат организирани в продуктивен ред. Софтуерът за управление на идеи е като гръбнак на целия процес. Във въпросната програма селектирай всички идеи, които след това, заедно с отговорните за крайните решения мениджъри, ще оценяваш и приоритизираш. Обикновено подобни апликации позволяват и да проследиш напредъка по реализирането, както и стратегическата насока на дейностите. Част от вариантите за подобен софтуер са: Viima, Asana, Trello

Очаквай и втората порция с предложения. Дотогава чети и:

Родителят мениджър, или пътеводител за успешен CEO на деца

Лого за успешен Log in в бизнеса