Какво трябва да знаеш, когато работиш с агенции?

август 6, 2021

За да имаш взаимно ефективни отношения с бизнес партньор, е нужно да се напаснете, да се взирате в една посока, предизвикателствата да ви сплотяват, а общите цели да ви издигат нагоре. Когато в ролята на клиент пишеш бриф, изразявай идеите си с мисленето за една цяла структура, на която даваш тази информация. Има определени тънки моменти за отсрещната страна, с които ще трябва да се съобразиш, ако държиш на общото уважение. 

В работата с агенции има няколко постулати, които винаги оказват влияние в отношенията между доставчик на услуги и клиент: 

  • Подготовката на предложението отнема време. Агенцията трябва да има нужния брой часове и дни, за да проучи детайлите, да разгледа различни идеи, да направи оценка на хрумванията. Впоследствие и да създаде цялата конкретика на съдържанието в детайли – например, как би изглеждал дизайна, кое е подходящото медиа планиране и т.н. Едва след това може да получиш груба рамка на предложението. 
  • Цялостни решения – Агенцията иска да създаде и представи цялостни решения за конкретна задача. Работата “на парче”, върху малките части от голямата картина не позволява нито стратегическо насочване на дейностите, нито действителен контрол върху изпълнението и резултатите. Доставчикът на услуги е този, който залага името си и това на компанията. Има още един недостатък в това да разделяш творческата идея и нейното изпълнение – обикновено приходите идват главно от платеното медийно позициониране, а бюджетът за действителната стратегическа творческа работа е – поне отчасти – бонус за клиента. Имай предвид, че ако ти като клиент искаш да разделиш стратегията и изпълнението, трябва да си готов да платиш действителната цена на творческата работа.
  • Предоставяне на всички нужни данни. Изпълнителят на услугата трябва да разчита, че ще получи пълна и адекватна информация още при заданието. За да работи успешно едно предложение, то трябва да е проверено от всички ъгли. Ако не знаеш какви са корпоративните цели на организацията, основните пазарни факти, конкретните търговски или организационни задачи за решение, няма как да предложиш ефективно решение. Представи си едно посещение при лекар – ако само кажеш, че те боли леко вдясно под ребрата, това рядко може да бъде достатъчно за сигурна крайна диагноза. Ще бъде нужно да ти направят например кръвни изследвания, може би да те прегледат с някой специализиран уред, да дадеш още информация – откога те боли, какво се е случило непосредствено преди да се появи болката, как точно те боли, какво се променя при движение и в покой, дори и на пръв поглед несвързани неща като как спиш, дали се е променило нещо друго в тялото ти. Същото е и при заданието – за най-доброто решение е необходимо да бъде предоставена повече информация, за да може агенцията да си свърши работата качествено.
  • Заплащането на основа вложен труд или за постигнати резултати? Агенциите предпочитат услугите им да бъдат заплащани на база на изразходвано време и според различното въвличане на отделните специалисти. Клиентите пък искат да заплащат на база постигнат резултат, защото това е, което целят всички вложени усилия. Нашият съвет: заплащането да е обвързано със създаването на добавена стойност. Тоест, с какво предложеното и изпълнено решение от агенцията подобрява представянето на продукта, увеличава стойността на бранда, с какво допринася за бизнес развитието. Имай предвид, че агенцията няма пълен контрол над управлението на бранда, което е много комплексен процес. Затова е трудно таксуването да е само на база постигнати резултати. А заплащането на час също не е най-добрият вариант, защото няма как да се прецени какъв ефект имат два часа усилия. Да вземем за пример музикант-виртуоз: висока ли изглежда часовата му “ставка”, ако я сметнем на база хонорара за 10-минутно изпълнение? Или твърде ниска, ако отчетем годините ежедневни усилия в продължение на часове и всички лишения, за да развие таланта си на такова ниво? Затова най-добре е двете страни да се срещнат някъде по средата, създавайки подходящ микс от двата подхода на заплащане. 
https://unsplash.com/

А междувременно не пропускай да видиш още: 

5 признака, по които да избираш с какви клиенти да (не) работиш 

Четири стъпки за избор на подходящия проект

Как да планираш във времето конкурс за избор на агенция