Хармоничност на бранда при работа с различни партньори

април 11, 2021

Да фукнционираш и да се представяш по един и същи начин, когато става въпрос за ключови бранд елементи – и още повече, когато става въпрос за водеща висша цел (brand purpose), значение и позициониране – може да бъде трудно – и във времето, и с различните доставчици на услуги. За да помогнем в преодоляване на това предизвикателство и да осигурим предимствата от работата с различни, профилирани в своята област професионалисти, тук можете да намерите няколко водещи принципа за запазване и увеличаване стойността на бранда.

 1. Създайте писмени ръководства и насоки
  Всички ние познаваме предимствата на наръчниците за работа с бранда, известни и като brandbooks. И всички ние сме наясно с каква съпротива се сблъсква прилагането им в истинския живот. Но въпреки това значимостта им за съхраняване на основните елементи на бранда като лого, цветове, наименования, остава неоспорима.
  Едно ръководство за работа с бранда издание 2020 трябва да съдържа – наред с типичните графични елементи – също и значението на бранда, ценностите, ключовите асоциации, духа на комуникацията (tone of voice), визуалната чувствителност и емоционалност. По такъв начин бранд мениджърът може да осигури подходяща употреба на „лицето“ на бранда за разнообразните групи заинтересовани лица.
 2. Представете корпоративната си култура
  Казват, че Културата изяжда Стратегията за закуска. И все пак, ние трябва да гарантираме на доставчиците на услуги прозрачност по отношение на корпоративната стратегия и работните процеси, както и да им осигурим достъп до всички, свързани с бранда, ресурси като шаблони, правила и т.н.
  Но дори по-важно е да ги въведем в работата сякаш биха били – а на практика те са точно такива – наши нови колеги в екипа. Със специално внимание към действителното обкръжение на бранда, например неформалните начини на комуникация, неписаните очаквания на вътрешните публики и – не на последно място – процесите на вземане на решения (не толкова по отношение на конкретния бюджет на кампанията, напрмер, а по-скоро общите решения за всичко, което касае организационното развитие). Последните разкриват автентичните корпоративни ценности, които влияят на ежедневното фукнциониране на организациите – съответно на висшата цел, поведението и проявленията на бранда.
 3. Проверка за хармоничност и проповедник на бранда
  Вашата бранд мантра – за разлика от насоките за употреба на бранда, които само показват как се прилагат различните правила при използването на бранда – е най-добрата проверка за хармоничност и съответствие. Има добри причини тя да бъде наричана още „лакмусов тест“, който позволява на всички бранд мениджъри бързо и лесно да определят дали една активност, дизайн, дори решение съответства на същността на бранда, на основните ценности и позициониране.
  Допълнителна „магична“ подкрепа можем да си осигурим, ако създадем или ангажираме проповедник на бранда – в този случай човек, изцяло отдаден на наблюдаването и защитата на бранд при всяко негово проявление, тъсейки отговори на въпроси като: Тази употреба подходяща ли е? Отговаря ли на бранд философията? Физическите характеристики на проявлението на бранда отразяват ли коректно насоките за употреба от ръководството?
 4. Имайте вяра в екипа си, част от който са и доставчиците на услуги
  И подсигурете допълнително тази вяра с достатъчъо информация – навременна, прозрачна, ясна и лесно достъпна.