Кои цели са маркетингови и кои – комуникационни?

септември 7, 2021

Маркетинговите цели са състояние или резултат, за чието постигане фирмата съсредоточава човешки и финансови ресурси. Това е мястото, до което искаш да стигнеш, взирайки се от настоящето. Тази посока движи фирмата, цялостната политика, както и магията от потенциал на различните екипи. 

За да се планират маркетинговите посоки, е нужно първо да се тръгне от общото към специфичното. Важно е да заявиш каква е корпоративна цел и след това да определяш и другите, съобразени с нея. Следва процес на координация. Има пряка връзка между това да дефинираш какви са маркетинговите ти цели и да знаеш отговорите на въпросите какво и на кого да продадеш, за да достигнеш корпоративните. Тоест, набелязването на маркетинговите пътища произтича и доразвива общите цели на компанията. 

Комуникационните цели са илюстрация на общата посока на бранда или организацията. Важността им идва от това, че те са като указателни табели, които непременно всеки, тръгнал по пътя на фирмата ти, трябва да има предвид и да спазва. Тези направления са свързани с дългосрочното управление на репутацията. 

https://unsplash.com/

Съществуват различни видове комуникационни цели – организационни или корпоративни, за отделни брандове, маркетингови. Основното при всички тях е, че винаги трябва да носят в същността си ключовите послания. И дългосрочните, и краткосрочните цели трябва да “вървят” в една посока. Независимо дали избираш конкретни действия за постигането им, или пък липсата на такива, решенията ти трябва да се подчиняват на цялостната стратегия, като тръгват от корпоративната култура и ценности. Целите са подредени в йерархия, за да си наясно и да управляваш възприятията, за да има синхрон в онова, които правят и казват всички в отбора.

Така например, ако общата корпоративна цел е компанията да помогне на хората да ядат по-здравословна храна, създаваш иновативен продукт, съобразен с тази визия. Необходима е съответно и аналогична маркетингова стратегия – например добри послания, насочващи към действия. А с комуникационните цели ще обясниш защо човек трябва да е с устойчиво здраве, защо тази храна е важна, въпреки че е по-скъпа. Можеш да обвържеш целта и с вид социална кауза – например да спонсорираш академични проучвания за вертикално земеделие. 

Целите поставят рамка, за да ти кажат накъде вървиш и коя посока не е твоята. Най-важно е да има яснота, че всички те са обвързани. Каквото и да правиш, го правиш с ясна идея и посока, която си поставяш предварително. Бъде конкретен, за да разбереш дали и доколко си я постигнал. 

Чети още:

А след сегментирането на клиенти – какво?

10 облика на маркетинга през 2021 година