Четири стъпки за избор на подходящия проект

май 17, 2021

Задачите, с които се заемаш, са успешни, ако пасват както на опита, така и на уменията. Ако не отчетеш това при подбора, е твърде вероятно да се провалиш и фрустрираш. Полето за развитие е от съществено значение, защото в един екип трябва да има кого да учиш и от кого да се учиш, да споделиш опит и да добиваш нов. 

Как да приоритизираш усилията си към един бъдещ проект, за да разбереш, че реализирането му си заслужава? Тоест, че ще бъде едновременно полезен и за теб, и за компанията? 

Ако решението по подбора се взема от екип професионалисти, е възможно да се натъкнеш на несъгласието на един или двама, въпреки че ти си убеден(а) в дългосрочна резултатност. Съществена стъпка преди крайното “да” за определено предложение, е да идентифицираш онези насоки, които биха били продуктивни. А за да си сигурен(а), че разглеждаш всички възможни и подходящи проекти, трябва да си убеден(а), че и всички заинтересовани страни от компанията, са в стаята за разговори. Тогава заедно трябва да пристъпите към тези ръководни принципи, за да се стигне до най-адекватното решение:

  1. Увери се, че проектът отговаря на принципите и правилата в твоята организация. Стратегията на фирмата трябва да бъде като гид при накланянето на везните към едно или други предложение. Вътрешните норми са гръбнакът на корпоративната структура. Няма смисъл, а би било и капан, да се захванеш с проект, който е в нарушение на базисни разбирания. Тук лесно можеш да претеглиш печелившата стойност на едно задание. Можеш дори графично да начертаеш, например, по хоризонтал какви усилия би ти коствало изпълнението на проекта, а по вертикал – очакваните ползи за компанията и да ги остойностиш. 
  2. Помисли повече върху въпроса колко голямо усилие би било за фирмата осъществяването на този проект. Тоест, заслужава ли си да хвърлиш огромен ресурс и човешки потенциал за нещо, чиято възвръщаемост, например, е на ръба. Или всъщност реализирането на задачата ще върви правопропорционално с доказването на компанията и имиджовото й развитие? Дай си сметка и колко отдела от фирмата ще трябва да се включат в проекта, какви промени ще има за всеки от тях. Подобна оценка ще е от значение както за координирането, така и за осъзнаване обхвата на предложението. 
  3. Сметни ресурсите, които са ти нужни – не само броя и експертния профил на хората, а и техническата част. Съобразяването на времето и бюджета са ключов фактор при крайното отхвърляне или приемане за действие. Ако претовариш системата с непосилна за естественото й функциониране задача, рискуваш не само да не свършиш работата според очакванията на клиента, но и да изгубиш индивидуалната или общата мотивация на екипа. 
  4. Набележи си как ще измериш успеха. Посочи конкретни показатели, които ще са индикация за ефикасност. Тук вероятно ще включиш както очакванията на клиента, така и собственото си виждане за това кога си заслужава да се потупаш по рамото. Отговори си на въпроса Какво е най-важното за теб и за компанията, с което да измериш резултата – спазването на сроковете, спестяването от бюджета, развитието на екипа, повишената разпознаваемост на бранда? И миксирай тези  фактори със съответната тежест според приноса им за постигане на крайния успех.
https://unsplash.com/

След избора на проект, определи кой да отговаря за него, кой да се превърне в шампион на тази задача. Важно е да напаснеш лидерските качества на конкретния човек с потенциалния избор, за да превърнеш реализирането в смислено за цялата компания. Увери се, че ръководният процес ще включва и регулярно отчитане докъде е стигнало изпълнението, има ли забавяне, каква част от графика е покрита. Успешният избор е свързан не само с правилното селектиране на заданието, а и с обратната връзка при неговото реализиране.

Oще:

10 облика на маркетинга през 2021 година

Защо не е добре да “наемаш” паниката и стреса на работа?

Как да използваме Brand Network