10 облика на маркетинга през 2021 година

май 10, 2021

Световната ситуация, която беляза 2020 година, остави послания за настоящето, които трябва да умеем да въвлечем във всеки аспект от живота си. Ритъмът на дните се променя и се налага реформа и на подхода в маркетинговата сфера. Стари догми тотално промениха значението си. Да разкриеш сърцето на компанията си и да потърсиш път към сензитивността на клиентите е един от постулатите за 2021-ва. 

Маркетинговото поле се сдобива с различни лица. Когато пристъпваш в бизнес сферата, имай предвид тези десет промени в облика:

  1. Прагматизмът вече не е на почит. Не е нужно всичко да бъде идеално, всъщност дефектите могат да бъдат превърнати в ефект. А проявата на чувствителност само помага за усъвършенстване на човешкото изражение на компанията. 
  2. Адаптивността се оказа ключова, особено през последната година, в която в условията на невъзможност за дългосрочно планиране, това беше пътят към оцеляването.
  3. Емпатията е съществена, тъй като е важно клиентът, човекът, до когото достига услугата или продуктът, да знаят, че те е грижа. Социалното послание и съчувствие са решаващи за спасяване на имиджа, за потвърждаване на маркетинг лика. 
  4. Разнообразието включва в себе си различните гледни точки на едно място. Хубаво е в екипа ти от маркетинг гурута да има хора от вечно питащите “какво би станало, ако”, през онези, които подлагат всичко на съмнение, до оптимистично настроените за бъдещето. 
  5. Лидерството стана повече въпрос на действия, не на позиция. Ситуацията излезе от рамките на “шефът и подчиненият”. Естественият ръководител може да е човек, който заема и по-ниска позиция. Същественото е екипът да се сработва като единен организъм. 
  6. Гъвкавостта изисква мениджърите да приемат, че хората, с които работят, имат личен живот, някои от тях вероятно съвместяват живота извън професията и с гледане на дете. В настоящата ситуация, в която за неопределен период от време се налага децата да остават вкъщи, а ученето преминава в онлайн форма, хората са поставени като пред свършен факт. Разбирането към тях, съчетано все пак с удовлетворяване на нуждите на компанията, е стратегическо за подхода и към цялостната маркетинг култура. 
  7. Ученето е за цял живот. Да приемаш знания през целия живот е общовалидно правило. В маркетинг сферата е задължително и заради динамичната обстановка, в която живеем, натрупващите се промени и нуждата да се реагира на тях адекватно. 
  8. Сътрудничеството е от значение за трупане на опит, за създаване на контакти и обмяна на маркетинг насоки. Споделяй практика и знания, без да минаваш границата на чувствителната информация и корпоративната конфиденциалност. 
  9. Да умееш да превърнеш бедствена ситуация във възможност е да имаш усет към успеха, да можеш да яхнеш почти всяка вълна на недоволство, истерия, криза и гранична ситуация. След това да изведеш маркетингова стратегия, която да дава поглед отвисоко, над ситуацията. Дай решение, предложи различна гледна точка, подсети, че изход винаги има. И го намери.
  10.  Отговорността към данните е сред белезите за лоялност в маркетинга. Трупането на информация за потребителите, тяхното съгласие да споделят определени данни, трябва да е придружено с отговорно запазване на цялата тази информация. 

Към този списък ще бъдат добавяни и други нагласи и изображения. Маркетингът се оглежда в актуалността на времето, за да изчисти чертите си и да покаже съвременното си лице на публиката. 

A ако искаш да балансираш визията напред с малко рационален практицизъм, виж как ефективно да напишеш задание за следващия си конкурс тук.