4 основни разлики при работа на Scrum Board и Kanban Board

януари 6, 2022

Вече си наясно поне базисно с двата работни метода Scrum и Kanban, които много често се използват като взаимозаменяеми. Визуалното представяне на работния поток се случва благодарение на така наречените “дъски” (boards), които се различават по някои основни показатели. 

  • Ограничения в текущата работа – Scrum ограничава броя на недовършените задачи чрез повторение, а Kanban – чрез лимит на всяка фаза от работния поток. При Scrum дъската екипът за разработка трябва да се ангажира с броя задачи, които е готов да изпълни по време на спринта. Нищо не пречи всички елементи да са едновременно в секцията “В процес на изпълнение”. Kanban обаче ограничава текущата работа – тоест, ако имаме написано “пет” в конкретната секция, това означава, че не трябва да има повече от пет елемента, иначе казано, пет задачи, в колоната “В процес”. Scrum екипите знаят, че идеята за прекалено много започнати и недовършени ангажименти не е добро решение и обикновено се стараят първо да довършват текущите задачи преди да поемат нови. Някои екипи дори решават да ограничат броя на недовършените задачи и по този начин превръщат Scrum дъската в Kanban board. При конкретна кампания, ако екипът ти работи с метода Scrum, може да заложи по едно и също време да наеме екип за снимане на видео, да започне стратегията за социалните мрежи и да брифира медиите за случващото се. При избор на Kanban, най-често тези неща ще се случат последователно, едно след друго.
  • Собствеността на дъската – Scrum бордът винаги е собственост на един екип, като обикновено се управлява от лидер, наречен Scrum Master. При разработването на кампания чрез този метод, трябва да подбереш мултифункционална група от служители, с адекватен опит и квалификация. Scrum дъската се вижда от всички въвлечени, но обновяването й се прави единствено от притежателя, тоест, от екипа. Дъската на Kanban пък не е нужно да е собственост на конкретен тим, тъй като при нея акцентът е предимно в работния процес. Мултифункционалните екипи тук не са задължителни. И все пак в Kanban трябва да се организират някакви правила за това кой използва дъската и как после да се оптимизира начинът на работа.
  • Приоритизирането – При Scrum е задължителен приоритизираният продуктов списък. Там винаги има приоритизиран и сортиран продуктов списък, а промените по приоритетите могат да станат най-рано в следващия, не и в текущия спринт. В Kanban пък можеш да избереш какъвто и да е начин за приоритизация (дори и без такава) и промените се случват, когато има свободен капацитет, а не на фиксирано време. В зависимост от това кое е важно в конкретната кампания, с която се захващаш, можеш да прецениш кой от двата метода ще е по-ефективен. 
  • Нулиране на периоди – В Scrum всички стикери трябва да са в крайната секция с приключените задачи, за да се смята за успешен един спринт. Следва премахване на всички стикери, за да се изчисти дъската за следващия спринт. Процесът на нулиране на дъската може да донесе усещане за ефективно постижение и удовлетвореност от приключената кампания. Kanban пък е инструмент без времеви рамки, така че не е необходимо да го нулираш и да започва отначало. Потокът продължава с жизнения цикъл на проекта и новите елементи (стикери) се добавят при нужда. Ако за кампанията, която започваш, е важно да приключиш определени задачи в определено време, най-добре да избереш Scrum метода. Ако пък времето не е от значение за проекта, а търсиш повече видимост на целия процес, то се спри на Kanban. 

Чети още:

Как да изградиш език на бранда?