Как другите да “видят” данните ти?

декември 1, 2021

Имаш купища информация за компанията, която искаш да представиш по такъв начин, че да те слушат все едно си любимия им подкаст… Корпоративните отчети могат да са най-сухарското занимание, особено когато нямаш идея как да “облечеш” скучните числа във въздействащо послание. Вдишай, отдалечи се крачка назад и погледни по-мащабно и отгоре. 

Обмисли къде се крие сърцето на корпорацията – какви са ценностите й, опитът, позиционирането, бъдещото развитие? С тях можеш да постигнеш комплексна комуникационна стратегия, развита в разнообразни канали.  Подходът ти за по-масова визуализация на данните е свързана с ангажирането и взаимодействието с клиентите, но в още по-голяма степен служи за повишаване на репутацията.

Има няколко стълба, около които можеш да концентрираш усилията на екипа. 

# Корпоративният уебсайт – Насочи потребителите към бранд визията и организационната култура чрез разказване на истории за финансови, човешки, социални взаимоотношения. Изведи на преден план интелектуалния капитал, както и стратегията ти за бъдещето. Опиши ги на разбираем език, но без да ампутираш съществено ключово съдържание.

# Публикациите на компанията – Подбирай съдържание и теми, които са подходящи и ще направят много по-лесни за асимилиране конкретните данни за организацията. Тук от значение са както копирайтингът, така и графичният дизайн. Винаги изхождай от най-важното, което искаш да посочиш. Обясни онези области от данните, които биха могли да повдигнат въпроси, ако не са интерпретирани. Посочи причините, тенденциите – обикновено всяка цифра е логична последица от нещо друго. Покажи тези връзки, за да предадеш правилно стратегическите послания и ключовата корпоративна информация.

# Хартиени и дигитални доклади – Вложи творчество дори и в годишните отчети с купища финансови данни, показатели за устойчивост и интегрирани доклади. Използвай ги като инструмент, за да посочиш отново ключовата информация и взаимовръзките с корпоративната стратегия на развитие. Опитай да намалиш сложността на възприемане с подходящи секции, графики и достатъчно “въздух” в графичното оформление.

# Инфографики и видеоклипове – Диаграмите и анимациите ще са ти от помощ при представяне на информацията – ще направят данните по-разбираеми, а и по-атрактивни за медийно отразяване. Някои клипове можеш да направиш и самостоятелно – има множество платформи за whiteboards, а винаги можеш да използваш и телефона си за заснемане на видео. Това е успешен метод за визуализиране на трендовете, както и за извеждане на евентуалната новинарска стойност на данните. 

# Социални медии и дигитален маркетинг – Това е още един канал, където да прилагаш креативна стратегия за пресъздаване на съдържание. Интерактивността и обратната връзка са основата, върху която визуализацията на данните ти може да стъпи. 

Чети още:

Контролен списък за B2B маркетинг на съдържанието