Каква би трябвало да е ролята ти?

април 26, 2021

За да използваш „Зоната за конкурси“ в Brand Network, трябва първо да си наясно със своята роля. Платформата улеснява взаимодействието между клиенти, търсещи маркетинг, PR или брандинг услуги, и съответните доставчици. Така че, ако кимаш утвърдително на едно или повече от следните твърдения, ролята ти е на „клиент“:
– Търся маркетингови или комуникационни услуги.
– Аз съм отговорен за избора на доставчици на услуги (PR, бранд и маркетинг) в нашата организация.
– Трябва да намеря най-подходящия партньор за маркетингова или комуникационна задача, с когото да работя.

„Доставчиците на услуги“ ще се съгласят със следното:
– Предлагам маркетингови или комуникационни услуги.
– Моята компания предоставя услуги, свързани с PR, дигитален маркетинг, комуникация, брандиране, дизайн, събития, обучение.
– Искам да знам кога клиентите търсят услуги/отворени конкурси (моля, обърни внимание – за тази функция след регистрация трябва да отбележиш желанието си в раздела за известия в профила си).

За агенции или други организации, които едновременно предлагат и получават услуги, има и комбиниран профил. С него можеш да се възползваш от предимствата на двата типа функции едновременно – и като клиент, и като доставчик на услуги.

!Мигаща червена светлина! Трябва да обмислиш и да избереш внимателно своята роля, защото не можеш да я промениш след регистрация. Така че по-добре се запитай на този етап дали искаш да бъдеш само „клиент“, или просто „доставчик на услуги“. Ако се колебаеш, ще се радваме да отговорим на въпросите ти или директно да обсъдим предимствата на трите избора – изпрати ни съобщение и нека направим най-доброто за теб.