Цени

Достъп до Brand Network

Посетител

Доставчик на услуги

Клиент

Клиент и Доставчик на услуги

Разглеждане на 4 публикации месечно Участие в конкурси
Неограничен достъп до публикации
Създаване на конкурси
Неограничен достъп до публикации
Създаване на конкурси
Участие в конкурси
Неограничен достъп до публикации
-

€ 48

на година

€ 48

на година

€ 78

на година
Записване   Записване 14 дни безплатен тестови период Записване 14 дни безплатен тестови период Записване 14 дни безплатен тестови период

Посетител

Разглеждане на 4 публикации месечно

Доставчик на услуги

Участие в конкурси
Неограничен достъп до публикации

€ 48

на година

Клиент

Създаване на конкурси
Неограничен достъп до публикации

€ 48

на година

Клиент и Доставчик на услуги

Създаване на конкурси
Участие в конкурси
Неограничен достъп до публикации

€ 78

на година