Имаш купища информация за компанията, която искаш да представиш по такъв начин, че да те слушат все едно си любимия им подкаст… Корпоративните отчети могат да са най-сухарското занимание, особено когато нямаш идея как да “облечеш” скучните числа във въздействащо послание. Вдишай, отдалечи се крачка назад и погледни по-мащабно и отгоре. 

Обмисли къде се крие сърцето на корпорацията – какви са ценностите й, опитът, позиционирането, бъдещото развитие? С тях можеш да постигнеш комплексна комуникационна стратегия, развита в разнообразни канали.  Подходът ти за по-масова визуализация на данните е свързана с ангажирането и взаимодействието с клиентите, но в още по-голяма степен служи за повишаване на репутацията.

Има няколко стълба, около които можеш да концентрираш усилията на екипа. 

# Корпоративният уебсайт – Насочи потребителите към бранд визията и организационната култура чрез разказване на истории за финансови, човешки, социални взаимоотношения. Изведи на преден план интелектуалния капитал, както и стратегията ти за бъдещето. Опиши ги на разбираем език, но без да ампутираш съществено ключово съдържание.

# Публикациите на компанията – Подбирай съдържание и теми, които са подходящи и ще направят много по-лесни за асимилиране конкретните данни за организацията. Тук от значение са както копирайтингът, така и графичният дизайн. Винаги изхождай от най-важното, което искаш да посочиш. Обясни онези области от данните, които биха могли да повдигнат въпроси, ако не са интерпретирани. Посочи причините, тенденциите – обикновено всяка цифра е логична последица от нещо друго. Покажи тези връзки, за да предадеш правилно стратегическите послания и ключовата корпоративна информация.

# Хартиени и дигитални доклади – Вложи творчество дори и в годишните отчети с купища финансови данни, показатели за устойчивост и интегрирани доклади. Използвай ги като инструмент, за да посочиш отново ключовата информация и взаимовръзките с корпоративната стратегия на развитие. Опитай да намалиш сложността на възприемане с подходящи секции, графики и достатъчно “въздух” в графичното оформление.

# Инфографики и видеоклипове – Диаграмите и анимациите ще са ти от помощ при представяне на информацията – ще направят данните по-разбираеми, а и по-атрактивни за медийно отразяване. Някои клипове можеш да направиш и самостоятелно – има множество платформи за whiteboards, а винаги можеш да използваш и телефона си за заснемане на видео. Това е успешен метод за визуализиране на трендовете, както и за извеждане на евентуалната новинарска стойност на данните. 

# Социални медии и дигитален маркетинг – Това е още един канал, където да прилагаш креативна стратегия за пресъздаване на съдържание. Интерактивността и обратната връзка са основата, върху която визуализацията на данните ти може да стъпи. 

Чети още:

Контролен списък за B2B маркетинг на съдържанието