Преминаването към лидерство не е просто да бъдеш най-добър в онова, което правиш. Нужно е да имаш цял нов набор от умения, за да ръководиш ефективно екипа си. Постигаш дългосрочно страхотни резултати в настоящата си позиция и имаш изградени стабилни отношения с колегите. Гордееш се с това и чувстваш готовност за стъпка нагоре.

Има няколко знака и въпроса, които можеш да си зададеш, за да разбереш дали усещането е прибързано, или напротив. С ясно разбиране за позицията ще имаш много по-добра представа дали ролята е за теб и дали тя е подходяща за кариерата ти.

  1. Можеш ли да се откажеш от списъка със задачи?  Не ни разбирай грешно – не че не трябва да имаш лист с дефинирани конкретни неща, които да отмяташ. Но в управлението ежедневната работа често е много по-малко ориентирана към онова, което прави служителят. Ролята на мениджъра е да създаде дух и мотивация на екипа, не да свърши цялата работа. Важно е да можеш най-вече да наблюдаваш проекта, да следиш как твоят тийм се движи със задачите и дали има синхронизация в процеса. Ти си ключовата фигура, от която зависи управленските цели да се преведат в  практични задачи. С други думи – имаш ли готовност да се откажеш малко от контрола. Звучи нелогично май? Технически да си мениджър ти дава повече отговорност и задължение да ръководиш останалите. Управлението на екип обаче включва освобождаване на известен контрол. Тоест, трябва да имаш доверие в хората, които са под теб, в това, че твоите преки подчинени вършат нещата правилно, дори и когато не можеш да наблюдаваш всеки малък детайл.
  2. Можеш ли да носиш отговорност за представянето на екипа? Доста е страшно да бъдеш отговорен за цял отбор. Лидерът трябва да поправи ситуацията, когато тя не е наред. И решението няма да бъде просто да повториш критиката към човека от тима, сгрешил в работата си. Трябва да можеш да следиш начина, по който се справяш и ти, и целия екип, с критичен поглед и да разбереш как можете да се усъвършенствате. Мениджърите трябва да осигуряват ресурси за други хора и да умеят да разрешават казуси, не просто да “дърпат ушите” на направилите “беля” колеги. Изключитлено ключово тук е умението за добра комуникация, за разбиране на уменията на всеки човек от екипа, на потенциала и недостатъците в работата му.
  3. Можеш ли да отговориш на трудните ситуации? Когато си член на екип е по-лесно – очаква се да разчиташ на мениджъра, за да ти помогне да вземеш решения и да определиш най-добрия начин за продължение в трудни ситуации. И когато си ръководител, ще трябва да направиш точно това за твоите хора. Когато дългогодишен проблемен клиент отново заплашва да напусне компанията, как ще реагираш? Може да се наложи да проведеш някои трудни разговори с членове на собствения си екип. Какво се случва, когато един успешен преди служител започне непрекъснато да се проваля? Колко време ще даваш възможност за поправяне, докато вземеш трудното решение да го освободиш? Нужен ти е задълбочен поглед въррху хората и дейността им.
  4. Можеш ли да заставаш зад екипа си във всяко отношение? Служителите ще идват при теб с всякакви теми – от болести и разводи до бременности и бракове. И въпреки че тези неща може да не изглеждат свързани с работата, всичко, което засяга живота на хората от екипа, в крайна сметка ще повлияе на това как те вършат работата си – и как ти вършиш своята. Така че, трябва да се подготвиш да реагираш по подходящ начин и на лично ниво. Мениджърите виждат далеч отвъд собствената си роля и дори собствения си екип или отдел и разглеждат организацията като цяло, когато изпълняват задачи и наставляват служители. За да комуникираш ефективно очакванията на хора и да управляваш тяхното представяне и успех, трябва да имаш солидно разбиране за по-широките бизнес цели на организацията и най-важното – как отделът ти допринася за цялостния растеж и успех на компанията.
  5. Можеш ли да се консултираш? Всеки, който е на лидерска позиция, ще потвърди ценността на това да знаеш кога да поискаш помощ. Най-добрите мениджъри са наясно, че не знаят всичко и са отворени и нетърпеливи да търсят страхотни идеи откъдето и да идват. Мениджърите не просто предлагат решения и идеи, те слушат, задават въпроси и ценят приноса на другите. Ако мислиш, че си единственият човек, който може да реши проблем или единственият с уникални идеи, вероятно трябва да поработиш още върху собствените си разбирания. 
  6. Съвсем логично, след горния въпрос идва и: Можеш ли да инвестираш в успеха на други хора толкова, колкото и в своя собствен? Ако някой от членовете на твоя екип се провали, и ти се проваляш. Ако някой успее, успяваш и ти. Най-ефективните лидери са силно заинтригувани от растежа на другите. Ревността и страхът, че някой може да ти заеме мястото, не са никак лидерски усещания. Особено ако са свързани с умишлено подкопаване на нечие самочувствие или съзнателно спиране на проектите му. Важно е да се взираш в потенциала и да даваш път на неговата изява. 

Чети още:

Как да работиш offline ефективно?