Добрият софтуер за Ключовите показатели за ефективност (KPI) може да помогне на организациите да визуализират всякакви данни чрез интерактивни графики и диаграми. Индустриите управляват бизнеса си чрез стратегически методи, основаващи се на данни. Това помага за намаляване на оперативните разходи и повишаване на ефективността.  

KPI таблото (dashboard) е незаменим инструмент за всеки бизнес мениджър. Чрез събиране, групиране, организиране и визуализиране на важни показатели за компанията, този инструмент предоставя бърз преглед на представянето, благосъстоянието и очакваното развитие на компанията. Чрез използването на табла за управление на KPI организациите си осигуряват достъп до своите показатели за успех в реално време и могат да вземат информирани решения, които им помагат за постигане на дългосрочните цели. Предлагаме ти няколко от най-популярните решения на пазара.

  1. Scoro – Този софтуер позволява да наблюдаваш всеки аспект от бизнеса на едно (или няколко) табла за управление – и да следиш своите проектни, работни и финансови KPI в реално време. Интегрирай Scoro с използвания в момента софтуер от компанията, за да проследяваш и наблюдаваш всичките си данни в една система. Проекти, бюджети, продажби, прогнози, представяне на екипа и т.н. – всичко това ще е лесно видимо за теб. Можеш и да персонализираш таблото си за управление с неограничени джаджи, показатели и т.н., за да проследяваш всеки важен KPI. Задай разрешения за всеки отделен потребител, за да ограничиш достъпа до конкретна информация. Софтуерът е удобен и за сравняване на два периода, за да видиш тенденциите във времето. Вместо да използваш няколко различни инструмента за управление на работата, проследяване на финансите, планиране на проекти или съставяне на отчети, може да използваш едно-единствено решение – Scoro.
  2. Datapine – Това е едно от най-добрите софтуерни табла за KPI, използвано от реномирани организации, който позволява да се свържеш с различни източници на данни и да визуализираш отчети в гъвкав интерфейс. Особено подходящ избор е за малкия бизнес. Datapine предоставя инструменти за управление на човешки ресурси, маркетинг, продажби, финанси, обслужване и поддръжка, доставки, информационни технологии и др. Разполага с модерен софтуер за отчитане, където визуализацията на данни е удобна и лесно разбираема. Открива нови взаимовръзки и тенденции, за да премахне догадките какви са последиците от избраните бизнес решения.
  3. Tableau – Софтуерът е интегрирано решение за бизнес анализ на ключови данни и генериране на значими констатации. Решението помага на бизнеса да събира данни от множество изходни точки, като SQL бази данни, електронни таблици, облачни приложения като Google Analytics и Salesforce, за да създаде колективен набор от данни. Визуалните анализи на живо и интерактивното табло на Tableau показват данни, даващи възможност за генериране на евентуални ползи. Потребителите могат да правят интерактивни карти и да анализират резултати по региони, територии и други демографски критерии. Софтуерът може да бъде персонализиран, за да обслужва различните изисквания в сектори като банкиране, комуникация, образование, здравеопазване, недвижими имоти, производство и технологии.
  4. SimpleKPI – Разработен е от Iceberg Software, които се фокусират върху управлението на бизнес ефективността чрез акцентиране върху инструменти за KPI като отчети за KPI, анализи и цялостно проследяване на представянето. Софтуерът позволява споделяне на опции чрез PDF и Excel файлове. Има вградени шаблони за отчитане, за да се ускори процеса. SimpleKPI осигурява наблюдение в реално време, идеален е за прецизно управление на ежедневните дейности, има повече от 40 типа диаграми. Позволява превръщането на електронни таблици от Excel в табла за управление. Не е съвместим обаче със системите Macintosh и IOS.
  5. InetSoft – Това е аналитично табло за управление и софтуер за отчитане, усилен от възможността за смесване на данни. Топ характеристиките му са: професионално моделиране на блокове от данни, комбиниране на данни за крайни потребители в мрежата, вградено табло за управление, табло за управление и анотации за визуализация, високопроизводителна и сигурна инфраструктура. InetSoft е мощен софтуер за комбиниране на данни, който позволява бърза и гъвкава трансформация на информация от различни източници, а това може или да допълни, или да премахне решението за съхранение на данни.

Чети още:

5 стъпки за комуникиране на промени пред екипа

Как да измерим осведомеността за марката?