Секторът на търговията на дребно претърпя множество трансформации през последните години. От решаващо значение е сред тази спирала от промени предприемачите да намерят начин да се адаптират към новите пазарни навици на клиентите. Развитието на технологиите и тяхното внедряване подобрява бизнес решенията. Анализът на данни в реално време, удобните и лесни методи на плащане или автоматизираните процеси са само част от предложенията, от които може да се възползва търговецът на дребно.

Тъй като в сектора има критичен недостиг на работна ръка, индустрията трябва да продължи да се стреми към ефективност и задоволяване на потребителските изисквания, отбелязва в свой анализ retailwire.com. Ето и няколко предложения, с които да осъвремените бизнеса на дребно:

    1. Ръчно сканиране – Ръчните скенери са част от системата на мястото за продажба (POS) от десетилетия. Касиерите ги използват, за да четат баркодове на по-тежки артикули, без да ги вдигат. Тези устройства са се подобрили значително през годините и позволяват сканиране от по-голямо разстояние. В допълнение към плащането, технологията за сканиране се използва в различни други случаи – в управлението на инвентара, при получаване на продукти, ускорява процесите, намалява грешките и повишава производителността.
    2. Мобилна POS (понякога наричана mPOS) – Системата предоставя друг метод за опростяване на плащането. Използват се таблети и смартфони за извършване на POS функции, а мобилността дава възможност на служителите да “движат” касата, докато в същото време се ангажират с клиенти. Така всеки сътрудник на компанията се превръща в ходещ POS. Процесът е значително по-бърз от чакането на опашка на каса, а също е удобен за доставчици на храна и всякакви други професии, в които плащането трябва да се случи в движение. 
    3. Управление на продукта – Търговецът трябва да може да проследява пътя на стоките си и да получава информация за организацията в реално време. Това изисква тясна интеграция между POS данни и онлайн пазаруване, както и мобилните системи за поръчки. Софтуерът позволява на търговците на дребно да създават единен поток от данни за продукта, който да се подава до всички заинтересовани страни. 
    4. Изкуствен интелект (AI), анализ и картографиране – Търговците на дребно също трябва да обмислят използването на изкуствения интелект и анализа на данни за допълнително прецизиране на ангажираността на клиентите. Те могат да изпращат информация до отделни смартфони, за да насочват  купувача към правилното място в магазина, където да намери даден  артикул, например. Приложенията за картографиране също играят важна роля в изпълнението на поръчките. Google Maps, например, тества услуга, която координира информацията между търговеца и купувача, като изпраща известия на клиентите кога да излязат от вкъщи, за да получат продукт, както и позволява споделяне на часовете на пристигане на продукта в магазина.
    5. Управление на работната сила – Имайки предвид предизвикателствата с персонала, пред които са изправени търговците на дребно, смисълът от приложения за управление на работната сила е много голям. Този софтуер е особено полезен за големи магазини и търговци на дребно с много локации. Позволява на бизнеса да оптимизира използване на работната сила чрез планиране и проследяване на времето, което служителите използват за своите задачи и отговорности. Данните разкриват къде и кога натовареността на персонала е най-сериозна.

https://pixabay.com/

Чрез анализиране мениджърите могат да прецизират графика, за да осигурят достатъчно хора в пиковите часове или да преназначават служители, когато е необходимо. Резултатът е по-добра координация и по-висока производителност на служителите. А това държи нивата на стрес ниски за всички въвлечени.

Автоматизацията и омниканалните технологии предоставят множество предимства – от усъвършенстване на процесите на инвентаризация, през рационализиране на плащането, до подобряване на уебсайта. Интегрирането на нови приложения и процеси с наследени системи обаче може да бъде сложно, да отнеме доста време и да се окаже твърде скъпо. Затова прилагането на многоканалните стратегии трябва да се случва бавно и добре обмислено. Внедряването на необходимите приложения обикновено изисква инвестиции в инфраструктурата, хардуера и всичко това увеличава цената и комплексността на проекта.

За най-добра възвръщаемост на инвестициите трябва да се подходи методично към автоматизацията. Това означава да се започне с решения, които осигуряват най-голяма добавена стойност и отговарят на най-належащите нужди. След това търговците на дребно трябва да надграждат всяко решение. Така едновременно ще се запазят и подобрят грижата за служителите и по-успешното задоволяването на потребителските нужди. 

Чети още:

Как мобилното ти приложение да бъде по-достъпно?