Вече си наясно поне базисно с двата работни метода Scrum и Kanban, които много често се използват като взаимозаменяеми. Визуалното представяне на работния поток се случва благодарение на така наречените “дъски” (boards), които се различават по някои основни показатели. 

Чети още:

Как да изградиш език на бранда?