Защо да правиш “зелен бизнес”?

октомври 29, 2021

Бизнесът, съобразен със запазване на околната среда, е съвременният и адекватен модел на управление. Темата за нарушения баланс в природата, вследствие на груба човешка намеса, се прехвърля от уста на уста години наред. Днес, когато достигаме до границата, отвъд която спасяването би било невъзможно, е социална и лична отговорност да си обвързан с екологичните норми. И въпреки че подобно съобразяване би оскъпило продуктите ти, имай предвид, че според проучване на Nielsen 55% от онлайн потребителите по света са готови да плащат повече за стоки и услуги, които имат положително въздействие и върху околната среда. 

За да постигнеш “зелен” бизнес, започни промяната отвътре. Важно е хората от екипа ти да са последователи на няколко прости правила, които, спазвани от всички нас, биха довели до положителен ход. Така например, насърчавай ги да изключват осветлението, когато напускат стаята, стимулирай споделеното пътуване, колоездене, ходене пеша или използване на обществен транспорт, за да стигат до работа. Хоумофисът също е опция, стига да отговаря на изискванията и целите в бизнеса ти. В случай че събирането в споделено пространство е неизбежно, премахни пластмасовите прибори и съдовете за еднократна употреба. Вместо листчета за напомняне, дигитализарай графиците и плановете – всичко може да премине в онлайн формат. И редуцирай, когато е възможно, излишното усложняване – не забравяй, че всяко електронно съобщение също се отразява негативно на околната среда.

Превръщането на бизнеса ти в екологично чист не само облагодетелства околната среда, но и може да ти спести пари. Рециклирането, например, практически намалява разходите. Употребявай хартията максимално умно, помоли хората да печатат двустранно.

Подобна цялостна добра практика може да привлече нови клиенти. Защото отношението към околната среда показва лично отношение и към всеки човек, към неговото здраве. Демонстрирай ангажираност с клиента чрез стремежа всички да съществуваме устойчиво чрез взаимна грижа. Насърчаването на екологични методи може да отличи бизнеса ти от конкурентите, които все още не обръщат внимание и не инвестират в зеления път. 

Поемеш ли в посока на страна на природата, ще постигнеш устойчивост и в компанията. Ако зависиш по-малко от природните ресурси и тяхната употреба, бизнесът ти ще има по-голям шанс за дългосрочен успех.

Зеленият бизнес функционира в интерес на местната и глобалната среда, подкрепя общността и икономиката, както и нуждата от здрава планета. Бизнесът, съобразен с околната среда, отчита повече от печалби – той отчита и носи отговорност за влиянието си върху обществото и върху околната среда. 

Устойчивият бизнес се придържа към тройния резултат – термин, въведен през 1994 г. от Джон Елкингтън, основател на британската консултантска компания SustainAbility. Трите компонента на тройния резултат са печалбите, хората и планетата. А печалба има там, където компаниите са социално отговорни и защитават използването на ресурсите на планетата.

„Озеленяването“ на бизнеса изисква първоначална инвестиция, но с течение на времето води до спестяване на пари. Проучване на McKinsey от 2011 г. установи, че 33 на сто от предприятията интегрират устойчиви практики за подобряване на ефективността и намаляване на разходите. Подобни инвестиции водят и до създаване на добър имидж. Сред най-реномираните компании с корпоративна социална отговорност, Lego се нарежда на трето място заради решението си да произвежда продуктите си от източници на растителна основа. Датската компания за играчки планира да използва устойчиви материали за всичките си основни продукти и опаковки до 2030 г. В резултат на това репутацията на компанията скочи до небето. 

И последно, но не по важност:  Внимавай само да не се подхлъзнеш в някой от greenwashing капаните.

Чети още:

Пет стъпки от бранда към овластения потребител

Къде (не) грешат SaaS маркетолозите?